English

STATSBUDSJETTET 2009

Budsjette ble fremlagt i dag, og det er gode nyheter innen visse områder.

Statsbudsjettet for 2009 ble fremlagt i dag, og det er gode nyheter innen visse områder. Men budsjettet viser at det er arbeid som gjenstår, særlig internasjonalisering av norsk scenekunst.

Kulturministeren har gitt tydelige signaler på at internasjonalisering av norsk kunst er en viktig del av kulturlivet. I dagens budsjett kan man se en fin påplussing for feltene billedkunst, litteratur, film, og musikk, men registrerer at denne økningen ikke er gitt til scenekunstfeltet.
Internasjonaliseringen av norsk scenekunst har økt betydelig de senere årene, og mange kompanier har et like stort utemarked som hjemmemarked. Mange må si nei til interessante spillejobber ute pga av manglende midler. Danse- og teatersentrum forvalter utenriksdepartementets reisestøtteordningen for norske scenekunstnere til utlandet.
Vi gjør dette arbeidet på lik linje med Norsk Filminstitutt, Oca, Norla, MIC m fl. og vi finner det underlig at vårt internasjonale arbeid ikke er styrket som for de øvrige organisasjoner.
Vi vil bringe dette videre i budsjettbehandlingen.

Den 4 årige Basisfinansieringen for viderekomne kompanier er økt fra 6, 2  til 12 millioner. Denne ordningen (omfatter i dag Verdensteatret og Jo Strømgren Kompani) skal gi kompaniene mulighet for å arbeide innen profesjonelle, forutsigbare rammer, og har svært stor betydning for fri scenekunst. I fjor stod finansiering på stedet hvil, så vi håpet at ordningen skulle dobles om ikke mer i år. Økningen som er foretatt vil kunne romme maks 2 kompanier til slik vi ser det, og vårt anslag på antall kompanier som burde kunne falle inn under ordningen er minst 15. Så her er det langt igjen til vårt mål er nådd.

Det er gode nyheter at de ulike aktører relatert til produksjon, formidling og arena får til sammen ca.19,7 mill kr. Når det gjelder styrkingen av avsetningen for fri scenekunst (3 mill kr) og dans (2 mill kr) er det veldig bra!
Vi er svært glade for tilskuddet til  dansefeltet, og til at Scenekunstbruket og de programmerende scenene har fått et betydelig løft. Videre er styrkingen av Stamsund Internasjonale Teaterfestival, Grenland Friteater, Assitej viktig for feltet. 

Her finner du vår pressemelding i pdf.

Budsjett og informasjon fra KKD finner du her.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=511