English

Fabula Rasa vant stipendet for ny barnedramatikk!

Fabula Rasa er vinneren av stipendet på kr.150.000,-  som ble utlyst tidligere i høst av Norsk Dramatikkfestival, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk scenekunstbruk.
Målsettingen med stipendet var et ønske om å stimulere frie sceniske grupper til økt samarbeid med dramatikere, med spesielt fokus på barn.

Fabula Rasa m/ kunsteriske ledere Marius Kolbenstvedt og Nina Ossavy vant med prosjektet Istialia.
Prosjektet blir av juryen beskrevet som utfordrende og veldig ambisiøst, og baserer seg på fantasiriket Istialia med dets mangfold av historier- både de gode, men også de vonde. Resultatet vil bli presentert i forbindelse med Dramatikkfestivalen juni 2009.

Mer info om Fabula Rasa her


 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=522