English

Danse- og Teatersentrums Scenekunstpris for 2008 gikk til KATMA

Tirsdag 11.nov under åpningen av Showbox08, ble DTS-prisen utdelt av Tove Bratten. Prisen gikk i år til gruppen
KATMA som ledes av Katrine M.E Strøm, og lager visuelle, nyskapende og ikke minst utfordrende forestillinger for barn og unge.

KATMA får DTS-prisen – som er et reisestipend på kr 20 000.- for sitt  sceniske kunstnerskap.  DTS kritierium for prisen ligger i at den skal gis til kompanier som har fremhevet seg for sitt kunstneriske mot.
Når det gjelder KATMA , blir det feil å henvise til en enkeltstående forestilling, fordi alle produksjonene inngår i en helstøpt kunstnerisk tenkning, der KATMA ønsker å finne frem til genuine og direkte  møter med sitt publikum,  et publikum som hele tiden er spesifikt tenkt, og hvor den kunstneriske premisset , formen og  intensjonen er krystallklar.
I det kunstneriske arbeidet veies de kunstneriske virkemidlene og uttrykkene som tas i bruk, fra blandingsformer av visuelt teater, billedteater, site spesific, objektteater   i forhold til den valgte uttrykksformens genuine kommunikasjonsevne.  Derfor kan KATMA innen sin profesjonelle stringente ramme, bore i barndommens dype rike, i gleder og i sorger, på en måte som treffer og kommuniserer. Målgruppetenkningen er et verktøy i forhold til kommunikasjon, og ikke et kunstnerisk premiss. KATMA har en uttrykksvilje og et uttrykksmot som bærer kunstnerskapet. Og som åpner for at de trekker inn barn og unge i sitt arbeid på nye og uvante måter innen tydelige profesjonelle rammer!

Gratulerer!

Mer info om Katma her

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=523