English

18,6 millioner kroner til scenekunst og dans

Norsk Kulturråd hadde tildelingsmøte i desember.

Pressemelding fra Norsk kulturråd 4.12.2008:

18,6 millioner til scenekunst og dans

Norsk kulturråd gir 18,6 millioner til fri scenekunst og dans i andre tildeling for 2008. Støtten går til 44 kunstnere og grupper fra 13 fylker. Flere av prosjektene som mottar tilskudd ved denne tildelingen kjennetegnes ved at de er internasjonale i kunstnerisk uttrykk, innhold eller produksjon.
-Det internasjonale aspektet kjennetegner flere av scenekunstprosjektene i årets siste tildeling, sier Kulturrådets scenekunstkonsulent, Elisabeth Egseth Hansen.
Ståle Stenslie tar i prosjektet World Ripple - 5 manifest for de nedre sanser (kr 546 000) i bruk sin "personlige, universale, sanselige, virtuelle og mobile verdensskulptur" som erfaringsrom. Gjennom berørende, interaktive datadrakter i kombinasjon med nye teatertekster åpner han for refleksjon omkring kulturelt betinget sansing. Prosjektet fremmer kunstnerisk forskning som verdifull samfunnspåvirkning og åpner for blinde som publikumsgruppe.
Også i Zoe Christiansen og Mobile Homes' Passing Place (kr 800 000) er verden arena. Reisen er den formelle rammen rundt prosjektet. Den tar utgangspunkt i den norske nordvestkysten, derfra går den via Orknøyene til Canadas arktiske kyst. Prosjektet utvikles i samarbeid med kunstnere fra disse stedene. Tema er nasjonalitet og identitet satt opp mot rotløshet og hjemløshet. Stedenes perifere plassering brukes som plattform for refleksjon over Vestens historieskriving.
Det ligger an til å bli en særegen og eksperimentell reise i en ung forfatters indre når norske Tinkerting ved Per Arne Løseth samarbeider med britiske Pickled Images. Hunger (kr 400 000) er en figurteaterproduksjon inspirert av Knut Hamsuns Sult. Hovedingrediensene er svart humor, rå kontraster og styggvakre figurer karakterisert ved fusjonering av objekter som møbel- og maskindeler.

-Barn, barndom og scenekunst for barn tas på alvor i musikkteater og i musikalsk samtidsdans, sier Egseth Hansen.

Gruppen Fabula Rasa videreutvikler sitt kunstneriske særpreg i arbeidet med tekst- og musikkbasert teater. Pilotprosjektet Istialia - en gymsalopera (kr 325 000) utforsker hvordan barn bruker fantasien for å takle emosjonelt vanskelige situasjoner. Vi inviteres inn i en parallell verden på øya Istialia med etterlevninger av forhistoriske dyr. Istialia er et sted hvor mennesket aldri har satt sin fot, - et paradis for paleontologer og et helvete for kristenfundamentalister.

Rohde Aas Produksjoners sanselige prosjekt Sila sand (kr 250 000) foregår i en gigantisk sandkasse der de danseriske og musikalske formgrepene er improvisatoriske og utforskende. Ønsket er å fordype seg kunstnerisk i det naturbasert elementet sand, og utforske sandens klangfarge både musikalsk og koreografisk. Det abstrakte uttrykket samsvarer med barns evne til abstrahering av verden rundt seg.

-Kroppen i tid og rom er sentral i flere av søknadene som mottar støtte fra avsetningen for dans, sier Elisabeth Egseth Hansen.

Mette Edvardsen fortsetter sitt koreografiske prosjekt som handler om å skape et språk hvor kroppen skriver i tid og rom. I Every Now And Then (kr 625 000) vil hun gjennom dansens bevegelser og rommets performative potensial utfordre vår persepsjon. Kunstneren arbeider både i et mikro- og i et makrounivers, henholdsvis i det som skjer i en bok og det som skjer i et teaterrom og forholdet mellom disse to; boksiden blir scene og scenen blir bokside. Relasjonen mellom ulike tider og romlige dimensjoner utforskes når publikum i løpet av forestillingen kan bla seg gjennom boken med bilder av det samme rommet som de ser framfor seg.
Personlig tematikk løftes til allment og aktuelt nivå når Martin Slaatto i Pastillstupet (kr 550 000) reflekter rundt alder og aldring. Det fysiske spiller en avgjørende rolle for uttrykket, og forestillingen baseres på en dramaturgi der det romlige, det visuelle og det auditive er vel så viktig som det tekstlige. Stupet er metafor, motstand og inspirasjon: "Jeg skal gi meg selv en utfordring, jeg skal stupe. Ikke fra svaberget, men fra tårnene. Det må bli fint."

Se hele tildelingslisten til scenekunst her

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=525