English

2,5 mill til nyproduksjon av scenekunst i DKS!

Gledelig nyhet, KKD har omdisponert gjenstående spillemidler og fordeler totalt 7,4 millioner til Den kulturelle skolesekken.
Disse midlene skal gå til  nyproduksjoner i videregående skoler, og  2,5 mill kroner er øremerket scenekunst.

 

Resten av midlene fordeles:

2,4 mill kroner til Kulturarv- ABM-utviklinge hvor midlene er øremerket en nyordning med egne kulturarvproduksjoner.

2,5 mill. kroner til litteratur- Norsk Forfattersentrum som skal sørge for flere forfatterbesøk på skolene. Målsettingen er å stimulere elevenes lese- og skriveferdigheter og øke både kunnskap men også interessen for norsk litteratur.
 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=530