English

Invitasjon til allmøte for Scenekunstprodusenter 9. februar 2009

I høst har et arbeidsutvalg arbeidet med å få på plass en forening for scenekunstprodusenter i Norge. Foreningen skal være et nasjonalt møtepunkt for produsenter i hele senekunstfeltet.

Sted: Danse – og teatersentrum, Storgata 10b

Tid: 09. februar 2009 kl: 18:00-20:00

Påmeldingsfrist: 07.januar 2009 til christina@scenekunst.no

I høst har et arbeidsutvalg arbeidet med å få på plass en forening for scenekunstprodusenter i Norge.
Foreningen skal være et nasjonalt møtepunkt for produsenter i hele senekunstfeltet og arbeide med kompetansehevende tiltak, samt synliggjøre produsentrollen.

Arbeidsutvalget har bestått av:
Ine Therese Berg - Danseinformasjonen
Anette Therese Pettersen – Living Arts
Karen Foss – kf Quiet Works
Deborah Arnfinsen – Den Norske Balletthøgskole
Kjell Moberg - NIE
Christina Friis – Danse- og teatersentrum
 
Møtet skal ta for seg disse sakene:
Medlemskriterier
Anbefalt selskapsform
Finansiering
Foreningens formål
ProScen – produksjonsenhet i Bergen
Styrets arbeid
Valg av styre

Vi ber om at det sendes forslag til kandidater til styrets sammensetting, det er mulig å foreslå seg selv. Dette bes sendes innen påmeldingsfristen til stormøtet. Arbeidsutvalget vil innstille et forslag, benkeforslag kan også godkjennes.

Sakspapirene vil bli sendt ut etter påmelding.

Etter stormøtet vil vi avslutte kvelden med et glass vin eller to på Bar Internasjonalen på Youngstorget i Oslo.

Vel møtt!

Vennlig hilsen Arbeidsutvalget

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=533