English

DanseFestival Barents søker ny festivalsjef

les mer...

DanseFestival Barents er en årlig festival med base i Hammerfest. Festivalsjefen vil ha ansvar for prosjektansatte og kontakter i hele Barentsregionen. Stellaris DansTeater og Nordnorsk landsdelscene for dans er faste samarbeidsartnere til festivalen.

For mer informasjon se www.barentsdans.no

eller kontakt Turid Johansen på tlf: +47 78407450 email: turid@landsdelscene.no

Søknadsfrist: 15. februar 2009  

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=540