English

herStay søker produsent

herStay ved Monica Emilie Herstad søker produsent for scenekunstprosjekt i perioden 2009 til 2012

Søknadsfrist: 15. februar 2009

Stiftelsen herStay SØKER - PRODUSENT - som skal arbeide tilknyttet NYTT PROSJEKT samt TURNÉ av Forestillingen "Past is simulation" som turnerer verden rundt.
 

AD NYTT PROSJEKT:

TWIRL
For perioden år 2009 – 2012.

herStay er tildelt delstøtte til prosjektet, fra International Ibsen Awards 2008.

Det arbeides jevnlig med å skaffe sponsorer, samarbeidsparter og coprodusenter, nasjonalt og internasjonalt.

Det nye scenekunstprosjektet er planlagt produsert år 2009,  med en premiere 2009 og videre visninger.

Prosjektets størrelse omfatter samlet 7 personer medvirkende, inkl. produsent, og forutsetter visninger i alminnelig utrustet teaterhus, hvor prosjektet er definert som en performance/ danseforestilling.

Turnéprosjektet  omfatter 8 personer og er på kontinuerlig turné, nylig i Asia; New Delhi, Mumbai, Bangkok Hong Kong og er på vei videre.

Stiftelsen er registrert i Brønnøysund, med organisasjonsnummer. Stiftelsen arbeider med et styre og leverer årsregnskap. Stiftelsen nytter statsautorisert regnskapsfirma – og revisor. Forretningsadressen er i Oslo.

Arbeidet vil være periodisert, hvor oppgavene omfatter, i samråd og med veiledning med prosjektansvarlig og hovedkunstner Monica Emilie Herstad:

Søknadsformulering.
Turné-reiseledelse.
Formidling og salg, som også kan omfatte nettverking.
Finansieringsarbeid som budsjettplanlegging og overvåking, samt regnskap.
Noen forefallende produksjonstekniske oppgaver som evt. booking av reiser, opphold og diett/lønnsutbetalinger.
Arbeidet koordineres med prosjektansvarlig, hvor det er en forutsetning, en fortløpende veiledning/utveksling og dialog. Oppdraget kan evt. bygges til videre arbeid, fordi stiftelsens strategier bygger på kontinuitet i kunstnerisk produksjon.
Personens kvalifikasjoner må være tuftet på ryddighet og ordenssans.
Personen bør ha utdanning og/eller erfaring med økonomi/regnskap, logistikk og koordinasjons-planlegging, samt være minimum 2-språklig med engelsk som ett av språkene og norsk som et sikkert skriftspråk.
Det er en fordel med erfaring i sceneteknisk innsikt.
Personen bør kunne arbeide selvstendig med mulighet til å foreslå løsninger, økonomisk og praktisk–administrativt, hvor løsningene er dreid om kostnadseffektivitet og fleksibilitet.
Det settes pris på nøyaktighet og presisjon. Det er en fordel at personen disponerer eget kontor. Personen bør være faglig interessert i prosjektet, samt i scenekunstfeltets produksjons - virkelighet og ha kunstnerisk tillit til og forståelse for arbeidet.

Lønns - og arbeidsvilkår: Forhandles, hvor forhandling tar utgangspunkt i en ca. 0.20 stilling ut fra en kr. 300 000 årslønn inkl. sosiale avgifter.
Arbeidstid gjeldende er alminnelig arbeidstid etter Arbeidsloven, for prosjektperiodene.

For mer informasjon, kontakt: herStay
E-post: herstay_of_oslo@hotmail.com
Tlf: + 47 415 215 01
Søknad sendes elektronisk

Oppstart: Snarest

SØKNADSFRIST: FEBRUAR 15, 2009

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=546