English

Manuskonkurranse for ny barne- og ungdomsdramatikk

Østfold Teater har igangsatt et treårig Dramatikkprosjekt for å fremme ny dramatikk for barn og unge. Visjonen er å høyne sjangerens status og utvikle god, nyskrevet barne- og ungdomsdramatikk.

Dramatikkprosjektet initierer flere tiltak, både rettet mot unge skrivelystne og allerede etablerte forfattere, for at flere fatter interesse i å skrive for den yngre målgruppen.

Nå utlyser teatret en manuskonkurranse i to klasser, enakter og helaftens familieforestilling. Scenetekstene skal ha barn og ungdom som målgruppe. Vinnerne av hver klasse vil bli kjøpt inn og produsert ved Østfold Teater.
Frist: 1. november 2009.
 
For mer info : www.ostfoldteater.no

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=579