English

Invitasjon til konferansen Scenekunst Exit Norge i Bergen mandag 25. mai 2009

Konferansen skal belyse dagens situasjon for internasjonal promotering av norsk scenekunst og hvordan dette arbeidet kan styrkes. Det understrekes at fokus skal være på alle deler av scenekunstfeltet - både det frie feltet og institusjoner, og dekke alle genrer innen feltet.

Bergen kommune og representanter fra hele scenekunstfeltet i Norge har i fellesskap diskutert behovet for økt satsing og fokus på internasjonalt arbeid for norsk scenekunst. Bergen kommune arrangerer denne konferansen for å kartlegge dagens situasjon og utfordringer i forhold til internasjonal formidling. Konferansen vil kunne danne grunnlag for videre satsing på dette området.
 
Konferansen skal gi innblikk i liknende organisasjoner fra andre fagfelt nasjonalt og fra scenekunstfeltet internasjonalt. I tillegg skal det informeres om dagens situasjon for norsk scenekunst med internasjonale ambisjoner. Det inviteres innledere fra disse organisasjonene, i tillegg til fagfolk, kulturforvaltning og interesseorganisasjoner.
 
Mer info, program og påmeldingskjema på www.bergen.kommune.no/kultur
Frist for påmelding er 4. mai!
Spørsmål om konferansen kan rettes til rådgiver Tine Rude, tine.rude@bergen.kommune.no eller 55 56 58 73 / 95 90 53 76.
 
Festspillene i Bergen er i full gang og det er rik mulighet for å se forestillinger og møte kollegaer!
 
Konferansen er støttet av Norsk kulturråd og Bergen kommune.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=581