English

Ledig stilling som prosjektleder til RadArt

Treårig prosjekt for styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen - 50 % stilling.

*Prosjektleder*

Det frie scenekunst miljøet i Tromsø er raskt voksende og har en sterk  internasjonal orientering. Nyutdannede kunstnere etablerer seg, og  kulturlivet er preget av åpenhet og samarbeid på tvers av sjangre.
Tromsø kommune vil nå, i samarbeid med RadArt, nettverksorganisasjon for  scenekunstnere i Tromsø, styrke scenekunstfeltet gjennom et treårig  pilotprosjekt. Det søkes derfor etter prosjektleder i 50 % stilling for  PROSJEKT RADART.

Målet for PROSJEKT RADART er å styrke den frie scenekunsten i Tromsø  kunstnerisk og økonomisk, og å skape økt synlighet og  publikumsoppslutning. Det er prosjektleders ansvar å gjennomføre  strategier som gjør at målene nås. Prosjektleder skal blant annet skape  organisasjonsstrukturen for gjennomføring av gjestespill, seminarer og  workshops på Rådstua Teaterhus. Om Rådstua teaterhus, se www.raadstua.no

Vi søker etter en visjonær nettverksbygger med god kjennskap til den  frie scenekunsten i Norge og internasjonalt. En leder som kan sette den  frie scenekunsten på den politiske agendaen, og målbære nye  samarbeidsmåter i kultur- og næringsliv. Aktuelle kandidater har  organisasjonserfaring, høyere utdanning og/eller relevant  arbeidserfaring, er dyktige til å formulere seg skriftlig, og fortrolig  med økonomistyring. Personen vi søker er engasjert, løsningsorientert,  liker å ha mange baller i luften og jobber bra i team.

Prosjektleder vil jobbe tett med en styringsgruppe på tre bestående av  daglig leder ved Rådstua Teaterhus, leder og nestleder i RadArt.  Arbeidssted for stillingen vil være Rådstua Teaterhus.

Lønn og tiltredelse etter avtale, senest 1. oktober 2009. Ansettelsen er  for tre år. Lønn etter avtale.

Prosjektbeskrivelse for PROSJEKT RADART er utarbeidet og mailes ved forespørsel. For mer info, kontakt leder i RadArt, Kristin Bjørn 971 26 700 (kristin@ferskescener.no) eller daglig leder Rådstua Teaterhus,  Siri Thuen 776 55434 (siri@raadstua.no)

Søknader med CV og attester/vitnemål sendes Tromsø kommune, Kultur og idrett, 9299 Tromsø, eller på postmottak@tromso.kommune.no innen 8. juni.


 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=611