English

Nye regler for gjestespillordningen i Norsk kulturråd

Kompanier med basisfinansiering har nå anledning til å søke gjestespillordningen. Det stilles heller ikke lenger krav til at forestillinger må ha hatt premiere.

 

Retningslinjer for gjestespillordningen fra Norsk kulturråd:

 
Formål
Tilskuddsordningen skal styrke formidlingen av norsk scenekunst innenlands og utenlands. Det er en målsetting å få presentert det beste av norsk scenekunst både nasjonalt og internasjonalt. Ordningen skal også stimulere til visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge.
 
Hvem kan søke?
Ordningen omfatter visninger av norske forestillinger i og utenfor Norge og utenlandske gjestespill til Norge. Ordningen er åpen for to slags søkere:
Norske arrangører av gjestespill tilknyttet kulturhus, scenekunstarenaer og festivaler i Norge.
Norske aktører/produksjonsenheter som er invitert til å vise sine produksjoner i eller utenfor Norge.

 

Hva kan det søkes tilskudd til?
Det kan søkes tilskudd til visninger av forestillinger som er under produksjon og allerede produserte forestillinger. Som en hovedregel skal forestillingen det søkes tilskudd til, presenteres utenfor produksjonsenhetens eget område. For frie produksjonsenheter kan det i visse tilfeller søkes innenfor eget fylke. Det kan søke om tilskudd til utgifter vedrørende reise, opphold og diett, samt honorar og prøver i sammenheng med gjenopptaking av forestillinger. Institusjoner kan søke tilskudd til utgifter vedrørende reise, opphold og diett. Tilskuddet vil vanligvis dekke kun deler av utgiftene ved formidling, men unntaksvis kan utgiftene fullfinansieres.
 
Vilkår for tilskudd

Det legges blant annet vekt på formidlingsprosjektets målsetting, kvalitative nivå og aktualitet. Det må foreligge en inngått avtale mellom visningssted og aktør.
Arrangørens og produksjonsenhetens totaløkonomi er med på å bestemme størrelsen på tilskuddet.
 
Søknadsfrister 2009: 27. mars, 26. juni og 25. september

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=614