English

Nytt nettsted - www.kunstløftet.no

Tirsdag 10. juni lanserte Kunstløftet sin nye nettside

http://www.kunstløftet.no/

Om ordningen Kunstløftet (sakset fra Kunstløftet sin hjemmeside)
 

Norsk kulturråd har som en av sine hovedsatsinger å heve kvaliteten på kunst og kultur for og blant barn og unge. Som et ledd i denne satsingen ser rådet det som nødvendig å stimulere prosjekter som kan gi kunstnerisk produksjon og formidling rettet mot barn og unge et kvalitativt løft.

Prosjektet "Kunstløftet" er et slikt initiativ. Prosjektet har foreløpig et treårig utviklingsperspektiv. Kunstløftet ble igangsatt vinteren 2008 – og vil bli evaluert innen utgangen av 2010. Ordningen finansieres med 6 mill. kroner over Norsk kulturfond og er derfor formelt gjenstand for drøfting og vedtak under rådets årlige behandling av fordelingsbudsjett.

Det er etablert en intern styringsgruppe for Kunstløftet i Norsk kulturråd. Og det er under utvikling et tverrfaglig sammensatt nettverk av kontakter fra kunstnerorganisasjonene for å sikre forankring, erfaringsmateriale og et gjensidig flyt av ideer, tematikker og informasjon.

 
Kunstløftet arbeider langs tre handlingsforløp:
 

Utlysning av prosjektmidler:

En åpen invitasjon til kunstnere, formidlere, arrangører, kuratorer, forskere etc. om å søke med prosjekter som kan heve kvaliteten på kunst for barn og unge.

Samlende kommunikasjon:

Ved hjelp av Kunstløftets nettside www.kunstløftet.no bestreber vi oss på å beskrive og omtale alle typer kunstprosjekter av interesse for Kunstløftets formål, samle relevant kunnskap, nyhet og diskurs i feltet, og ikke minst viktig; presentere materialet på en måte som fremmer dialog, interesse og utvikling. Kunstløftet har i inneværende år (2009) engasjert teaterviter og journalist Anette Pettersen og design- og rådgivningsfirmaet Webverket for å bidra med, innhente og kvalitetssikre materialet til dette formålet.

Mønstringer:
Kunstløftet tror på verdien, og smitteeffekten av å oppleve gode og engasjerte kunstverk, kunstnere og formidlere av kunnskap og ideer. Når vi har tilgang på godt nok materiale bidrar vi til mønstringer der alle som er interessert kan være i, undersøke og samtale om kunst – for barn og ungdommer. Kunstløftet er en tverrfaglig satsing; vi orienterer oss i og henvender oss til alle kunstområder og former for kunst og formidlingsuttrykk. Med begrensede ressurser forutsetter Kunstløftet at prosjektene det søkes midler til er tenkt finansiert av flere offentlige eller private fonds eller avsetninger. Innad i Norsk kulturråd innretter Kunstløftet seg på et samarbeid med de forskjellige fag-, seksjoner og utvalg.

Det er løpende søknadsvurdering i Kunstløftet. Men av hensyn til en god og forsvarlig søknadsbehandling er det lagt opp til tre frister i løpet av året

For vedtak i juni - frist 15. april.
For vedtak i september - frist 1.juni.
For vedtak i desember - frist 1.september.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=623