English

Kulturutvekslingsfondets midler til polsk-norsk kultursamarbeid

Kulturutvekslingsfondet med Polen er økt med 5,5 millioner euro til formidable 10 millioner euro! Søknadsfrist 28. august.

 

Kulturutvekslingsfondet støtter kulturell utveksling i form av bilaterale prosjekter mellom polske søkere og deres partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein. Fondet støtter både eksisterende og nye partnerskap innen områdene:
 
·        Musikk og scenekunst

·        Kulturarv

·        Visuell kunst

·        Litteratur og arkiv

 

Fondet utgjør nå nærmere 90 millioner kroner og gir norske kulturaktører en helt unik sjanse til å innlede eller styrke samarbeid med institusjoner, kunstnere og kulturarbeidere i Polen. Polske institusjoner, organisasjoner og kulturaktører kan søke om midler fra fondet. Alle søkere må samarbeide med minst én partner fra et av giverlandene Norge, Island eller Liechtenstein. Prosjektene kan gjerne initieres av norske aktører. Støtte gis til enkeltprosjekter fra 10 000 til 250 000 euro. Nærmere opplysninger finnes på Kulturutvekslingsfondets hjemmesider www.fwk.mkidn.gov.pl
 
Første søknadsfrist er 28. august, så vil det komme ytterligere to utlysninger med søknadsfrist henholdsvis høsten 2009 og vinteren 2010.
 
Kultur- og kirkedepartementet koordinerer arbeidet med fondet i Norge i samarbeid med Norsk kulturråd, ABM-utvikling og Riksantikvaren. Det kan tas kontakt med Kulturdepartementet på kulturutvekslingsfondet@kkd.dep.no.  
 
Les gjerne også artikkelen Polsk-norsk milliondryss www.dagsavisen.no/kultur/article418293.ece som sto i Dagsavisen 29. mai.

Publisert: 18.06.09 22:12

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=625