English

Seminar: Festivaler som nettverksarena

Chateau Neuf, Oslo, 15.september. Påmelding innen 7. september.

Hvilke ringvirkninger har festivaler lokalt og internasjonalt? Hva kan produsenter bruke festivaler til? Møt produsentkollegaer fra hele det utøvende scenekunstfeltet for sosialt samkvem og faglig påfyll.

Seminar i regi av Norske Scenekunstprodusenter, Ny Musikk, Proscen og Ultima.
15.september kl 14.00-18.00 i Lillesalen, Chateau Neuf i Oslo.

Påmelding innen 7.september til post@proscen.no

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=632