English

Workshop for søkere

Norsk kulturråd inviterer til kurs for de som søker EUs kulturprogram til søknadsfristen 1. oktober i år. Vi går trinn for trinn gjennom det nye elektroniske søknadsskjemaet som ble introdusert i år og gir viktige tips til søknadsprosessen. Onsdag 3. september, Norsk Kulturråd. Påmelding innen 28. august.

Norsk kulturråd inviterer til kurs for de som søker EUs kulturprogram til søknadsfristen 1. oktober i år. Vi går trinn for trinn gjennom det nye elektroniske søknadsskjemaet som ble introdusert i år og gir viktige tips til søknadsprosessen.

Tid:   Onsdag 3. september 10.30 - 14.00  
Sted: Norsk kulturråd, Grev Wedels plass 1, Oslo
 
Hensikten med kurset er å gå grundig gjennom EUs evalueringskriterier og alle detaljer i søknadspprosessen. Kurset er særlig aktuelt for prosjektledere (co-ordinators), men kan også være relevant for organisasjoner som tar sikte på å være partnere (co-organisers). Kurset er gratis og inkluderer enkel lunsj.
 
Vær oppmerksom på at dette ikke er et innføringskurs. Deltakerne forutsettes å ha god kjennskap til Kulturprogrammet, samt et etablert partnerskap og et prosjekt som skal leveres til årets søknadsfrist. Ta med prosjektbeskrivelse og budsjett, så diskuterer vi de ulike prosjektene underveis.  
 
10.30    Kort fortalt om EUs kulturprogram
11.00    Deltakere presenterer seg og sine prosjekter (husk prosjektbeskrivelse og budsjett)
11.30    Enkel lunsj
12.00    Søknaden - vi går gjennom nytt elektronisk søknadsskjema, steg for steg
13.15    Budsjett
14.00    Avslutning        
 
Søknadspapirer:
Flerårige prosjekter (3-5 år)
Samarbeidstiltak (inntil to år)  
 

Påmelding til astrid.bjerke@kulturrad.no innen 28. august 2009. OBS! Kurset er kun åpent for reelle søkere til fristen 1. oktober. Ikke innføringskurs.

Publisert: 18.08.09 09:32

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=646