English

Boklansering og BAKSNAKK

Lansering av ny bok om Baktruppen og BAKSNAKK på Litteraturhuset, Oslo, 11. september kl. 18.

Performance Art by Baktruppen, first part utgjør den første publiserte dokumentasjonen av arbeidet til den norske performance-gruppen Baktruppen. Gruppen ble etablert som et kunstnerkollektiv i 1986 og har siden vært aktiv med en variert interdisciplinær kunstproduksjon, med vekt på performance og sceniske uttrykk. Utgivelsen presenterer et knippe tekster som gir en introduksjon til Baktruppens arbeid og gjør det tilgjengelig for et bredere publikum. Tekstene tar for seg gruppens arbeid i lys av samtidskunsten og performanceteori i et internasjonalt perspektiv.

Baktruppen har alltid utfordret tradisjon, teknikk og normative estetiske kvalitetskriterier. Etter 23 års produksjon og mange internasjonale turnéer, er det en nesten umulig oppgave å produsere en samlet oversikt over alle Baktruppens verk i en bok. Det er likevel et åpent spørsmål om, og eventuelt når, det vil utkomme en andre del av historien om Baktruppen.

Redaktører:
Knut Ove Arntzen, Camilla Eeg-Tverbakk

Forfattere:
Danjel Andersson (S), Knut Ove Arntzen (N), Baktruppen (N), Robin Deacon (UK) Camilla Eeg-Tverbakk (N), Kjetil Røed (N), Kathrin Tiedemann (D), Hans-Thies Lehmann (D), Arnd Wesemann (D)

Det Blir BAKSNAKK på litteraturhuset 11. september i forbindelse med boklanseringen kl. 1800.

Arrangør: Kontur forlag

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=653