English

Høstens tildelinger i Utenriksdepartementer reisestøtteordning for scenekunst.

Tirsdag 29. September gjennomførte fagutvalget for scenekunst høstens tildelinger i reisestøtteordningen. Det ble fordelt NOK 276 000,- i gjestespillordningen og NOK 71 000,- til kultursamarbeid med land i sør.

Tildelingsliste:

·      Föreningen galleri 50 til Scandinavia House i New York

·      BIT Teatergarasjen Støtte til ekspertbesøk under Meteor i Bergen

·      Sagliocco Ensemble Gjestespill på Louvre i Paris med forestillingen ’Wouaf! Art’

·      Zero visibility corp. Gjestespill med fire forestillinger til Théâtre Silvia Monfort i Paris.

·      Inger Cecilie Bertrán de Lis Gjestespill på det islandske Nationaltheatret på Reykjavik med forestillingen ’Å, Maria fly fly’

·      Banality Dreams Gjestespill ved NO LIMITS festivalen i Berlin med forestillingen ’Natural Fiction Circus’

·      Grusomhetens teater Gjestespill ved NO LIMITS festivalen i Berlin med uroppsetningen av Ibsens ’Fjeldfuglen’

·      Impure Company Turné i Polen og Østerrike med forestillingen ’God exists the mother is present but they no longer care’

·      Jo Strømgren Kompani Gjestespill ved Seoul Performing Arts Festival i Korea med forestillingen ’A Dance Tribute to the Art of football’

·      Baktruppen Turné i Estland, Finland, Polen og Tyskland med forestillingen ’Baktruppen Light Metal Band’

·      Skromlehjulet Figurteater Gjestespill ved XIX International Theatre Festivali Kwidzyn, Polen, med forestillingen ’Peepshow’

Kultursamarbeid med Land i sør

·      Grenland Friteater Gjestespill i Lima, Peru, med forestillingen  ’Ingen doktor for de døde’

·      Un-Magritt Nordseth Videreutvikling av samarbeid med Centre for Asian Theatre (CAT) i Dhaka, Bangladesh.

·      Karene Lyngholm ’First Circle of Art, Music, & Dance of the Indigenous Peoples of the Americas’ i Santiago de Atilán i Guatemala.

 

Det er stor pågang etter norsk scenekunst på den internasjonale arenaen, og svært mange festivaler og spillesteder inviterer norske kompanier til å vise sine forestillinger. Det er ikke mulig innenfor støtteordningens økonomiske ramme å gi støtte til så mange som vi kunne ønske. Det ble tatt skarpe prioriteringen av fagutvalget, og dessverre fikk flere interessante og kvalifiserte søknader avslag.

Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv og  skal i tillegg støtte opp under forbindelsene med viktige samarbeidsland. Innenfor scenekunst innebærer dette å legge forholdene til rette for internasjonaliseringen av norsk kulturliv og bidra til at norske scenekunstnere kan delta aktivt internasjonalt. Støtteordningen blir til daglig administrert av Danse- og teatersentrum.

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=677