English

Damini House of Culture søker daglig leder

Er du glad i indisk kultur? Damini House of Culture søker daglig leder i 50 % stilling fra januar 2010 med mulighet for 70 % stilling fra august 2010.

Daglig leders oppgaver spenner bredt: Fra arbeid med søknader for å skaffe inntekter, lage budsjetter og holde orden på regnskapet, til å representere Damini ovenfor myndigheter og andre kulturinstanser. Arbeidsoppgavene er også å organisere prosjekter og forestillinger som elevene skal delta i, og å øke aktiviteten og antall medlemmer i organisasjonen.

 

Vi søker en person med interesse for indisk dans og kultur og som kan bidra til å synliggjøre organisasjonens plass i norsk kulturliv. Du bør være positiv og engasjert, selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsegenskaper. Det er også fint med erfaring fra organisasjons-, økonomi- og administrasjonsarbeid. Opplæring vil bli gitt.

 

Styret har som mål at stillingen skal øke til 100 % etter hvert.


Damini House of Culture er en frivillig organisasjon som ønsker å ha et aktivitetstilbud tilrettelagt for tokulturelle barn. Damini House of Culture har som formål å spre kunnskap om indisk kultur og stimulere til flerkulturelt samarbeid.

 

Fundamentet for virksomheten er undervisning innen klassisk indisk dans. I den grad ressursene tillater det, gjennomfører Damini House of Culture også kunstneriske prosjekter, både som en del av utdanningsvirksomheten og som frittstående prosjekter.

 

Damini House of Culture samarbeider med IKM - Internasjonalt Kultursenter og Museum og OMK - Oslo Musikk- og Kulturskole, og er medlem av nettverket ”Du store verden”.

 

Lønn etter avtale.

 

Søknad sendes med CV sendes pr. e-post til

damini@damini.org

innen 01.12.2009

 

Ved spørsmål kontakt styremedlem Tone Ingulstad. E-post:

tone.ingulstad@faf.no 

mobiltelf: 47 02 68 93.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=689