English

Statsbudsjettet 2010

13. oktober ble statsbudsjettet for 2010 lagt fram.

Budsjettforslaget for 2010 er etter vårt syn et slag i ansiktet på det frie scenekunstfeltet.

Etter våre utregninger viser budsjettforslaget en økning på 8,83 % fra 2009 til 2010. Av 93, 2 mill i økning på scenekunstfeltet (teater og dans) har det frie scenekunstfeltet fått 13, 3 mill.

Behovet for en betydelig økning på feltet har vært godt dokumentert gjennom særlig scenekunstmeldingen og undersøkelsen av kunstnernes levekår. I tillegg har Kulturløftet 2 skapt forventninger om at feltet skulle få et betydelig løft.

Les pressemelding fra DTS om statsbudsjettet her.

Se statistikk over statsbudsjettet slik det ser ut for det frie scenekunstfeltet her.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=690