English

Gjennomgang av internasjonal virksomhet på scenekunstfeltet

Telemarksforsking er i disse dager ferdig med en gjennomgang av UDs reisestøtteordning for scenekunst. Her kan du laste ned den endelige rapporten.

 

Hovedfunn fra Telemarksforskning:

 

Generelt er de fleste av kunstnerne som rapporterer svært positive til aktiviteten å gjestespille i utlandet, til tross for at det blir påpekt at dette er både arbeidskrevende og kostbart. Gjennomgangen viser også at ordningen virker å ha stor legitimitet i det norske scenekunstfeltet. I tillegg er internasjonale arrangører positive til ordningen, som de mener er et viktig ledd i posisjoneringen av Norge som en attraktiv partner på det internasjonale scenekunstmarkedet. Telemarkforsknings konklusjon er at støtteordningen fungerer godt og etter intensjonen er vellykket. Med tanke på fremdeles profesjonalisering og internasjonalisering av norsk scenekunst, vil det være fornuftig å videreføre støtten.

Kontaktperson i Telemarksforskning er Ola K. Berge.

Telefon: 92852990
 

Kontaktperson i Danse- og Teatersentrum er Tove Bratten.

Telefon: 91554291

 

Les rapporten i sin helhet:
 

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=706