English

STAKES, INGREDIENTS AND STRATEGIES FOR INTERNATIONAL TOURING

Danse- og teatersentrum arrangerer seminar i samarbeid med Jo Strømgren Kompani, NIE og CINARS. Registrer deg her

Om seminaret

Etterspørselen etter norsk scenekunst er i dag stor og økende, men samtidig også preget av ad hoc virksomhet,  tilfeldigheter og et mangfold av nettverk, som til dels er vanskelig å få oversikt over, og til dels kan fremstå som lukkete og vanskelige å komme inn i.  Siden internasjonaliseringen av norsk scenekunst er etterspørselsstyrt, trenger vi økt kunnskap om arbeidet knyttet til ”skrittet før” invitasjonene foreligger.  Dette seminaret skal bidra til å styrke strategier og systematikk/metodeverk i internasjonaliseringsprosessene.
 

 

Fra 1-3 februar 2010 arrangeres seminaret "Stakes, ingredients and strategies for international touring" tilrettelagt av canadiske CINARS. Seminaret er forankret i en norsk kunstnerisk kontekst og praksis og Danse- og teatersentrum er veldig glade for at seminaret arrangeres i samarbeid med to meget erfarne norske kompanier når det gjelder internasjonale gjestespill, co produksjon  og nettverksbygging, Jo Strømgren Kompani og NIE.

 

Seminarets innhold

Seminaret vil foregå på engelsk over tre dager og ta for seg følgende tema:

  • The cultural ecosystem
  • Marketing elements, key concepts and strategis variables
  • The market of show promotion, segmentation and purchasing behaviour
  • Market development tools
  • The keys to optimal relationship with foreign governments
  • Touring, feasibility and execution
  • The artist representative, promotion and public relations
  • Effective promotional and public relations tools
  • Conferences, festivals, networks, tours and partners as sales tools

 

Registrering

Målgruppen for seminaret er kunstnere og produsenter som har internasjonal erfaring, og som ønsker å videreutvikle arbeidet med internasjonale markeder og nettverk.

 

Dersom du ønsker å delta på seminaret kan du sende en mail til christina@scenekunst.no innen 10. januar. Mailen bør inneholde en kort oversikt over internasjonal turnéerfaring. Det finnes noe midler til å dekke reisestøtte for deltagere utenfor Oslo.

 

Sted: Danse- og teatersentrum, Storgata 10b, 0155 Oslo

 

Tid: 1-3 februar 2010 Kl.  09:00-17:00 alle dager

 

Seminaravgift: NOK 500,- og inkluderer lunsj alle dager

 

Seminaret har et maksantall på 20 deltagere, dersom det blir mer enn 20 påmeldt vil det bli foretatt et utvalg.

 

Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet    

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=717