English

UDs reisestøtteordning

Det er utnevnt nytt fagutvalg for UDs resestøtteordning. Neste søknadsfrist er 1. februar 2010.

I møte med Utenriksdepartementet 27.01.2010  ble følgende utvalg oppnevnt:

Kristin Eriksen Bjørn (Dramatiker, Tromsø)
Thorleif Linhave Bamle (Instruktør, Bergen)
Marianne Albers (Koreograf, Oslo)

Ved oppnevnelsen ble det i tillegg tatt hensyn til variasjon i ekspertise og erfaring, bosted, kjønn og alder. Kristin Eriksen Bjørn satt også i forrige Fagutvalg, slik at en viss kontinuitet også er ivaretatt.
Utvalget sitter i perioden 2010-2013.


Leder for utvalget er Tove Bratten, daglig leder Danse- og teatersentrum.
Observatør i utvalget er Carsten Hveem Carlsen, seniorrådgiver i UD.

 Neste frist for å søke reisestøtte er 1. februar. Se her for mer informasjon.

 

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=735