English

Statsbudsjettet 2007

Oppdatert fredag, den 6. oktober, 2006.

Utdrag fra pressemelding DTS:

Det er et offensivt og spennende budsjett som både styrker det frie sceneiske feltet konkret med betydelige midler sammenlagt, men som også bærer bud om at det er all grunn til å følge oppmerksomt med på hvordan føringene i budsjettet  følges opp i 2007. Dette gjelder også kulturløftet og fri scenekunst  i de kommende budsjettår.
Det er fremdeles betydelige behov for styrking på feltet.

Les hele pressemeldingen fra Danse- og teatersentrum.

Publisert: 24.11.06 19:50

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=74