English

The writing body/ den skrivende kroppen

3 dagers workshop og seminar i Tromsø, 8. - 10. mars 2010

Teksten i kunsten

Hvor og hvordan skapes tekst som ikke er skrevet av og kan falle innenfor rammen av en definert rolle som for eksempel en dramatiker?  Tekst skapes i samtlige kunstfelt. Den kan skapes kollektivt og innenfor ikke-hierarkiske modeller og med svært forskjellige metoder. I billedkunst for eksempel som tekstfragmenter på bilder og installasjoner.  Hvordan bidra til tekstproduksjon i kunst og skole?  SEANSE arrangerer en tre dagers tverrfaglig workshop for kunstnere og undervisere rundt temaet mandag 8. – onsdag 10. mars 2010 i Tromsø. Som deltager blir det en unik mulighet å ”gå fra klasse til klasse” og møte kompetente undervisere som praktisk og teoretisk deler sin kunnskap på tvers av fagfeltene.

Kunstnerne som leder workshop og seminar:

Wendy Houstoun (Storbritannia) Danser og koreograf.
Henrik Hellstenius (Norge) Komponist.
Aud Marit Skarrebo Holmen (Norge) Billedkunstner.
Pia Bovin (Danmark) Filminstruktør.
Lena Stefenson (Sverige/Italia) Regissør, dramatiker og teaterpedagog.

Arrangører
Seanse – senter for kunstproduksjon i Volda ved Karstein Solli og Marit Ulvund.
Universitet i Tromsø ved Sidsel Pape og Marte Sverdrup Liset.

Pris og påmelding:

PRIS: Kr. 1.000,- for 3 dagers workshop inkludert 2 lunsjer og 2 middager. Reise og opphold dekkes av deltakerne selv.

PÅMELDING: Via påmeldingsskjema på nettsiden www.seanse.no eller kontakt oss: Telefon: 70 07 50 00
Overnatting og reise Amalie Hotell i Tromsø sentrum. Overnatting koster kr. 875,- pr. natt inkl. frokost. Deltakerne bestiller og betaler selv sin reise til Tromsø.
Deltakere Det er plass til 25 deltakere.
Seminarspråk Engelsk.
Lokaler: DRAMASALEN ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) på Universitetet i Tromsø.

Utfyllende informasjon
Besøk nettsidene til SEANSE for utfyllende informasjon, program og påmelding. The Writing Body: http://www.seanse.no/default.aspx?menu=76

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=747