English

Seminar: Gestalting av kjønn i teatret

Er kjønnsrollene i scenekunsten adekvat med kjønnsrollene i samfunnet? Påmelding innen 19. april.

25. april arrangerer Teaterhøgskolen ved KHiO, støttet av Norsk Skuespillersenter, et seminar om gestaltning av kjønn. Er kjønnsrollene i scenekunsten adekvat med kjønnsrollene i samfunnet?

 

I en tid der økende toleranse for at begge kjønn har både maskuline og feminine kvaliteter, opplever vi at teatret fremdeles arbeider med stereotype fremstillinger av mann og kvinne. Dersom scenekunsten skal være et speilbilde av samfunnet vi lever i, er det viktigere enn noensinne at vi er åpne for mer allsidige og nyanserte oppfatninger av hva kjønn, maskulinitet og femininet er for noe, og hva disse begrepene egentlig innebærer.


I Sverige har temaet Kjønnsgestaltning vært belyst i flere år, og i fjor kom sluttrapporten om det toårige samarbeidsprosjektet mellom Sveriges teaterhøgskoler "Att gestalta kön" ut. I Norge har det derimot vært merkelig stille omkring dette teamet. Det eksisterer en debatt om kvinnens posisjon i teatret, men med vårt seminar vil vi heller sette søkelyset på kjønnsgestaltning i scenekunsten og begrepene vi bruker rundt dette.


I arbeidet med å gestalte en rollefigur, er vi på søken etter karakterens kjerne, i form av egenskaper og eksistensiell konflikt. Ofte vil vi kanskje nærme oss dette stoffet ved å tenke ut fra rollens kjønn, men hva skjer når man setter individet først, og kjønn etterpå? Hva ligger bak det kjønnsbestemte? Hvordan kan vi unngå å ty til stereotypiske kjønnskarakteristikker og kulturelle ideer?
Seminaret vil ta for seg tre viktige arenaer innenfor scenekunsten: Institusjonsteatrene, skuespillerne og scenekunstutdannelsene. Vi har med oss et bredt spekter med debattanter og foredragsholdere blant andre teatersjef Hanne Tømta, regissørene Tyra Tønnesen og Kjetil Bang-Hansen, dramaturg Njål Mjøs, skuespillerne Kyrre Sydness, Kate Pendry, og Frank Kjosås samt representanter fra de ulike skuespillerutdannelsene i Norge og Sverige i tillegg til teatervitere og forskere. Seminaret starter kl 11.00 på Fakultetet for Scenekunst (Gamle Seilduken), og vi avslutter dagen med middag og fest.


Med de overnevnte påstandene og spørsmålene ønsker vi oss en saftig debatt mellom gamle og unge, erfarne og nykommere, kritikere og forskere, skuespillere og regissører, rektorer og studenter, kvinner og menn.
Seminaret, inkludert middag, er gratis.


For påmelding eller spørsmål, send mail til herman.bernhoft@gmail.com innen 19. april.


Tiltaket er støttet av Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og KHiO.

Velkommen til seminar!

Les om seminaret på Skuespillersenterets hjemmeside her.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=763