English

Ny rapport

Kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner. Rapport publisert.

Kunstnere i byråkratisk jernbur?
Kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner

Hvordan er arbeidslivet til utøvende kunstnere? - Deres arbeidsdag, de fysiske og psykiske arbeidsbelastninger, deres forhold til kunstnerrollen og deres veier til en kunstnerkarriere. Hvordan organiseres de utøvende institusjonene, og hvordan opplever de ansatte denne organiseringen? - Makt og hierarkier i organisasjonen og forholdet til de ytre rammebetingelser så som offentlige myndigheter, presse og publikum. Dette er forhold denne studien belyser. Les mer om rapporten hos Telemarkforsking. Rapporten kan lastes ned her.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=764