English

No Borders II - workshops og festival

No Borders i Tampere i Finland inviterer til festival og workshop. 3.-6. august 2010

INNBYDELSE

No Borders! er et internasjonalt treff for proffesjonelle aktører innen scenekunstfeltet som avholdes i Tampere 3.-6. august 2010. Her kan proffesjonelle kunstnere og produsenter for den frie scenekunsten i Norden og Russland møtes, utveksle idéer og utvikle seg både kunstnerlig og administrativt under et treff bestående av workshops, seminar og nettverksarbeid. No Borders II arrangeres i samarbeid med Tampere Theatre Festival.

I år fokuserer vi på nye arenaer for scenekunsten. Årets workshoper er: Developing Engaged Theatre med Steven Tiller, Responding to site on the go med Plan B og Distribution strategy med Jo Strømgren Kompani.

Her finner du fullstendig program for No Borders! II


 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=771