English

Frihet og forutsigbarhet

Kulturrådet inviterer til seminar i anledning evalueringen av ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper, 27. mai i Kulturrådets lokaler på Grev Wedels plass. Påmeldingsfrist 25. mai.

I 2007 starter Kulturrådet opp en ordning der frie scenekunstgrupper kunne søke om flerårig støtte for å dekke behovet for en mer stabil finansiering for gruppenes utgifter til drift, produksjon, nettverksbygging og formidling

 

Ordningen har fungert i snart fire år og er nå evaluert av Ole Marius Hylland, Bård Kleppe og Per Mangset ved Telemarkforskning på oppdrag fra Kulturrådet. Resultatet er rapporten Frihet og forutsigbarhet – En evaluering av basisfinansieringen for fri scenekunst.

 

Kulturrådet inviterer til lansering av rapporten med paneldebatt.

Tid: 27. mai klokken 12.30-16.00

Sted: Kulturrådets lokaler, Grev Wedels plass 1.

 

Seminaret er åpent for alle.

 

Påmelding innen 25. mai til seminarer@kulturrad.no

Kontaktperson: Inger Johanne Lyngø inger.johanne.lyngo@kulturrad.no , tlf 21 01 43 23

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=780