English

Ny rapport

Norsk Kulturråd har nå offentliggjort rapporten om basisfinansieringen for fri scenekunst.

I 2007 starter Kulturrådet opp en ordning der frie scenekunstgrupper kunne søke om flerårig støtte for å dekke behovet for en mer stabil finansiering for gruppenes utgifter til drift, produksjon, nettverksbygging og formidling

 

Ordningen har fungert i snart fire år og er nå evaluert av Ole Marius Hylland, Bård Kleppe og Per Mangset ved Telemarkforskning på oppdrag fra Kulturrådet. Resultatet er rapporten Frihet og forutsigbarhet – En evaluering av basisfinansieringen for fri scenekunst.

 

Her kan du lese eldre utredninger og rapporter.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=781