English

Friplass for DTS-medlem på program for ledelse på BI

Vi tilbyr en friplass for en av våre medlemmer på programmet Ledelse av Film, TV og Scene-produksjon.

Vi tilbyr en friplass for en av våre medlemmer på programmet Ledelse av Film, TV og Scene-produksjon.

Kulturbransjen har sterkt behov for ledere som ikke bare har forståelse for de tekniske, kunstneriske og kreative prosessene, men som også har økonomisk og administrativ tyngde for å styre prosessene innenfor gitte kostnadsrammer. Produksjonslederne må forstå hva som ligger bak tallene slik at de kreative verdiene som utgjør produktets kjerne ivaretas.


Ledelse av film, TV og scene-produksjon gir deg et skreddersydd fundament med fokus på økonomistyring, prosjektorganisasjon og ledelse samt kommunikasjon og forhandlingsteknikk. Teorien blir gjennomgått i en bransjespesifikk ramme. Programmet har en praktisk vinkling som gjør at du kan anvende kunnskapen direkte inn i jobben.
Oppdatert info finner du her.

Bachelorprogrammet er 30 studiepoeng og kan inngå i studiemodellen Bachelor of Management ved Handelshøyskolen BI.
(30 studiepoeng tilsvarer et halvt års heltidsstudium)

Programmet er praktisk rettet og tilbys av BI i samarbeid med bransjen.

For DTS-medlemmer: Dere søker plass gjennom DTS. Ta kontakt med daglig leder Tove Bratten for nærmere informasjon.

For mer informasjon om programmet og gjennomføring ta kontakt med
:
Kjersti Hatlevoll, Handelshøyskolen BI i Oslo, tlf. 46 41 00 35

Berit Lunke, Handelshøyskolen BI i Oslo, tlf. 46 41 06 49 

Lasse Sætre, BI Bergen, tlf. 98 25 16 16

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=797