English

FFUK - GLADMELDING TIL UTØVERE I NORGE

Fond for utøvende kunstneres inntektsgrunnlag har fra 1. januar 2007 økt betraktelig, da de også får inntekter fra andre enn kringkastere.

Oppdatert tirsdag, den 21. november, 2006.

I Statsråd fredag 10. november ble det vedtatt:

Delvis ikraftsetting av lov 23. juni 2000 nr. 52 om endringer i lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) og lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv., slik at bestemmelsene i loven pkt. II for så vidt gjelder § 3 om avgiftsplikt for annen offentlig framføring av lydopptak og film enn i kringkasting, settes i kraft 1. januar 2007.

Dette betyr at Fond for utøvende kunstneres inntektsgrunnlag fra og med 1. januar 2007 har økt betraktelig, da de også får inntekter fra andre enn kringkastere.
Til nå har kringkastere betalt avgift til fondet for bruk av musikkopptak som ikke har vern etter åndsverkloven. Fra nyttår skal også restauranter, kafeer, diskotek, kundelokaler og andre som bruker musikkopptak offentlig betale for dette.
Fondet har i 2006 behandlt totalt 2941 søknader, med en samlet søknadssum på kr 111.246.628,- Fondet satt av totalt kr 21.582.000,-
Fondet vil ikke forskuttere inntektene for 2007, men kan love mye mer til mange flere

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=81