English

Kompani uten offentlig støtte. Går det an?

Eget kompani - realitet eller illusjon? v/Per-Olav Sørensen. Torsdag 23. september under NonStop-festivalen i Moss

Per-Olav Sørensen driver POS Theatre Company, et av svært få norske teaterkompanier som produserer teater og overlever uten offentlig støtte. Hvordan får de det til?
 

På et seminar, under NonStop-festivalen i Moss, forteller Per-Olav Sørensen om hvordan han har bygget opp kompaniet, hvilke grep han tar for å skaffe finansiering, og hvordan han planlegger å ekspandere - fremdeles uten offentlig støtte. POS Theatre Company, ledet av Per Olav Sørensen, har turnert til 9 land med stykker som bl.a. «TanGhost», «Drapene i Aalst», «KOM!», «Grand Old Man» og «Mensch». Per idag har kompaniet 8 teaterproduksjoner på turné i 2010/2011.
 

Egenandel: 150,- (Alle kursdeltagere får fribillett til festivalens åpningsforestilling Familie Flöz. For mer info om NonStop festivalen, se her: http://www.nonstopfestivalen.no/ )

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=816