English

UDs reisestøtte og samarbeidsmidler til scenekunst

Høstens tildelinger fra Utenriksdepartementets reisestøtteordning for norsk scenekunst er klare. Danse- og teatersentrums fagutvalg fordelte til sammen 503 600,- kroner den 22.09.2010.

ICE HOT – en nyskapende internasjonal formidlingsplattform
Ved denne runden ble det tidelt midler for at tre norske kompanier kan få muligheten til å vise sine verk ved ICE HOT, Moderna Dansteatern i Stockholm. ICE HOT er en ny nordisk plattform og har til hensikt å formidle nordisk dansekunst for europeiske arrangører/kunstnerisk ledere og scener. De som skal representeres ved plattformen er Carte Blanche, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt og Impure Company/ Hooman Sharifi. For mer informasjon om ICE HOT, se http://www.dansenshus.se/Pa-scenen1/ICE-HOT/.

Blant øvrige mottakerne er Heine Avdal, Henriette Pedersen/Nartmanstiftelsen, Morten Traavik og Verdensteatret. Av de 503 600,- fordelte midlene gikk 160 000,- kroner i støtte til scenekunstfeltets samarbeid med land i sør. Her er fortellere til Rumifestivalen i Oslo fra Tadjikistan og NIE sitt arbeid med Fatej festivalen i Kamerun blant prosjektene som fikk støtte.Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv, og skal i tillegg støtte opp under forbindelsene med viktige samarbeidsland. Innenfor scenekunst innebærer dette å legge forholdene til rette for internasjonaliseringen av norsk kulturliv og bidra til at norske scenekunstnere kan delta aktivt internasjonalt.
Danse- og teatersentrums fagutvalg består av Kristin Eriksen Bjørn, Marianne Albers, Thorleif Linhave Bamle og Tove Bratten (leder). UD har en observatør i utvalget Carsten Carlsen.

Støtteordningen blir administrert av Danse- og teatersentrum.

Kontakt: Direktør Tove Bratten tove@scenekunst.no/ mobiltelefon: 915 54 291

Fullstendig tildelingsliste: Se www.stikk.no - Danse-og teatersentrum - scenekunst
 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=818