English

STATSBUDSJETTET 2011

DTS oppfatter at den frie scenekunsten befinner seg i et stabilt sideleie, med noen få gledelige påplussinger, vi har fått økninger til Black Box Teater, Teaterhuset Avantgarden og Dansens hus.

DTS oppfatter at den frie scenekunsten befinner seg i et stabilt sideleie, med noen få gledelige påplussinger, vi har fått økninger til Black Box Teater, Teaterhuset Avantgarden og Dansens hus.

Basisfinansieringen er økt med 3 millioner, dvs fra 15 mill – til 18 mill kr. Noe vi synes er for lite i forhold til antall kvalifiserte kompanier for denne ordningen. Danse- og teatersentrum har i år  fått en liten, men positiv  påplussing med 0, 3 mill kr.

Et av de mest interessante trekkene med budsjettforslaget denne gang er post-rokkeringene.  Det blir viktig å følge opp utviklingen av Norsk kulturråd og hvilken rolle kulturrådet skal ha for kunstfeltet i Norge fremover, særlig i forhold til Stortingets styringsrett når det gjelder utviklingen av kunstfeltene. Vi håper derfor at når morgendagens kulturråd meisles på plass, trekkes kunstlivets synspunkter med i arbeidet. 
 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=819