English

Ny bok om fri scenekunst

DTS har i høst produsert en pocketbok om fri scenekunst i Norge. Bokens hovedinnhold er to historiske artikler skrevet av Knut Ove Arntzen og Elisabeth Leinslie.

Danse- og teatersentrum har i høst produsert en pocketbok om fri scenekunst i Norge. Bokens hovedinnhold er to historiske artikler skrevet av Knut Ove Arntzen og Elisabeth Leinslie. Arntzen skriver om dans og Leinslie skriver om teater – begge artiklene er skrevet i et samtidskunstperspektiv. Artiklene beskriver også litt om hvordan økosystemet til den frie scenekunsten i Norge har utviklet seg.

 

Boken kan fås gratis ved henvendelse til administrasjonen, eller lastes ned her.

 

Presentasjon av forfatterne:


Knut Ove Arntzen er førsteamanuensis i teatervitenskap ved Universitetet i Bergen, og han er medlem av Norsk Kritikerlag. Han har i utstrakt grad deltatt på internasjonale konferanser, publisert bøker og mange artikler internasjonalt, og han holder workshops om postmoderne teater.


Elisabeth Leinslie er teaterviter og skribent. Hun er fast ansatt som faglig rådgiver i Danse- og teatersentrum (DTS). I DTS arbeider hun hovedsakelig som teaterviter, skribent og er prosjektleder og redaktør for Sceneweb. Elisabeth Leinslie arbeider også som frilans skribent og anmelder, og forsker i feltet praksis-teori. Medlem av Norsk Kritikerlag.


God lesning!
 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=838