English

DIALOGMØTE OM ENDRINGENE I NORSK KULTURRÅD

Mandag 21. mars 2011 kl. 15.00–16.30 Norsk kulturråd, Auditoriet

Du store verden! inviterer til

DIALOGMØTE OM
ENDRINGENE I NORSK KULTURRÅD
Mandag 21. mars 2011 kl. 15.00–16.30
Norsk kulturråd, Auditoriet  (inngang gjennom huset og innerst i bakhagen). Adr: Grev Wedels Plass 1

Program:

  • kunstnerisk innslag
  • direktør Anne Aasheim i Norsk kulturråd orienterer
  • spørsmål fra salen og dialog


Møteleder: Janne Stang Dahl, informasjonssjef i Norsk kulturråd

Invitasjonen retter seg spesielt til kunst- og kulturaktører som er søkere til Norsk kulturråd og Norsk Kulturfond

Du store verden! arrangerer temasamlinger/dialogmøter hvert år i forbindelse med eget årsmøte.
Med kjennskap til forvirring, nysgjerrighet og mange spørsmål rundt endringene i statsbudsjettet/kultur, ser vi årets tema som meget relevant. Vi byr på informasjon om endringene i Norsk kulturråd – og ser samtidig møtet som en god anledning for et gjensidig møte og dialog mellom Norsk kulturråds nye direktør og det frivillige kunst- og kulturfeltet.
Vi oppfordrer deltakerne til å forberede relevante spørsmål.

Gratis adgang

Obligatorisk påmelding her

Eller E-post til: post@du-store-verden.no

innen 14 mars!

Publisert: 09.03.11 12:50

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=859