English

Kompaniet Vinge/Müller er tildelt 12 millioner kroner

Kompaniet Vinge/Müller er tildelt 12 millioner kroner fra Norsk kulturråd over ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Tilskuddet er fordelt på tre millioner kroner per år i fire år.

Les den gode nyheten her.

 

.

Publisert: 30.03.11 17:34

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=869