English

Aksjon med formål om å bevare kulturens andel av tippenøkkelen

Til: Stortingspolitikerne og Arbeiderpartiets landsmøte


På Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen fremmes det forslag om å endre tippenøkkelen slik at idretten får en økning på 630 millioner kroner på bekostning av kulturlivet. Nå mobiliserer hele kulturnorge: Bevar kulturløftet!

Kulturens andel av tippenøkkelen er i dag på 36,5 prosent mens idrettens andel er på 46,5 prosent. Forslaget om å endre fordelingen slik at idretten får 64 prosent og kulturen får 18 prosent er urimelig. Kulturlivet trenger hver av disse 630 millioner kronene for å sikre et levende kulturtilbud, gode oppvekstsvilkår og gode øvingslokaler over hele landet.

Vi unner idretten et løft, men mener dette må skje via statsbudsjettet og ikke gjennom å fullstendig kaste om på pengene som kommer fra tippeoverskuddet. Vi støtter målet om et løft for breddeidretten, barn og unge og integrering men ikke ved å svekke kulturens andel av tippenøkkelen.

--------------------- VI STÅR BAK: ---------------------------

Norsk musikkråd, Norges Musikkkorps Forbund, Norsk kulturskoleråd, FolkOrg, Norsk jazzforum, GramArt, Norsk Rockforbund, NASOL, AKKS, UNOF, Ung i Kor, Norske Trekkspilleres Landsforbund, Korpsnett Norge, Musikernes fellesorganisasjon, Musikk i skolen, Ung Kirkesang, Norsk sangerforum, Musikk og Ungdom, Noregs Ungdomslag, Norsk teaterråd, Fellesrådet for kunstfagene i skolen, Norsk Kulturforum, Norges Museumsforbund, Norsk Skuespillerforbund, Folkeakademienes landsforbund, Danse- og teatersentrum, Norsk musikkbibliotekforening, Norsk Kammermusikkforbund, Norges kirkesangforbund, Landslaget Drama i Skolen.

Her kan du skrive under.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=872