English

NIE får Danse- og teatersentrums scenekunstpris for 2011.

Prisen deles ut under Danse- og teatersentrums Årsmøte 29 april, på Det Andre Teatret. Forestillingen "Mitt liv med Hundene" vises umiddelbart etterpå.

NIE får Danse- og teatersentrums scenekunstpris for 2011. 

Prisen er knyttet opp til at mottakeren har utvist et tydelig kunstnerisk mot i sitt arbeid.  NIE får prisen for sitt arbeid med ”Kollaps/Everything Falls Apart/Mitt liv med hundene”.

Danse- og teatersentrums scenekunstpris deles ut av styret og administrasjon i organisasjonen.
Vi mener at NIE  i sitt kunstnerskap har rendyrket den teatrale fortellingen som grunnstoff i sine produksjoner. De er ikke redd for å ta tidens temaer og problemstillinger på pulsen, og omsette det i et scenekunstuttrykk, der de tar i bruk musikk, lys, objekter, scenografi og tekst  i en både ekspressiv og poetisk form, der også vår tids ubehag får en stemme. I forestillingene gjennomfører de det ”NIEske”  i form og uttrykk brilliant. De makter også å kommunisere forestillingene på et  befriende ”all-alder”nivå i en tid som er svært målgrupperegulert.

NIE er et internasjonalt kompani med base i Oslo og i London.  http://www.nie-theatre.com/index.php
 
Prisen deles ut under Danse- og teatersentrums Årsmøte 29 april 2011,  kl 18:00 på en før-åpning av Oslos nye teaterhus ” Det Andre Teatret”, Ivan Bjørndalsgate 9, Sagene Oslo.
Forestillingen ”Mitt liv med Hundene” vises umiddelbart etterpå. Forestillingen vil være åpen for publikum.

Prisen er et reisestipend på 15 000.- kr samt etsningen ”Pianist II” av Geir Nymark.  
Vi er også svært glade for å kunne gratulere NIE for årets tildeling av Gullsekken tidligere denne uka.

For mer informasjon: T. Bratten 91554291

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=873