English

Innbrudd i DTS sine kontorer - mailproblemer

Det har vært innbrudd på Danse- og teatersentrum sine kontorer i helgen og serveren vår ble stjålet. Vi får ikke mail nå. Håper dette snart er i orden, men forsøk å kontakte oss på annet vis hvis det haster.

Det har vært innbrudd på Danse- og teatersentrum sine kontorer i helgen og serveren vår ble stjålet. Vi får ikke mail nå. Håper dette snart er i orden, men forsøk å kontakte oss på annet vis hvis det haster.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=879