English

Workshop med The Living Theater (U.S.A)

Artistic Director for The Living Theater Judith Malina vil holde en to dagers workshop i Oslo den 15. og 16. mai. Malina grunnla teatergruppa sammen med Julian Beck i 1947.

Workshop med The Living Theater (U.S.A).
 

Artistic Director for The Living Theater Judith Malina vil holde en to dagers workshop i Oslo den
15. og 16. mai. Malina grunnla teatergruppa sammen med Julian Beck i 1947.
 

Troughout the 1950s and 1960s the Living Teatre was the most radical group in American theatrical
history. Teir famboyant and counter-cultural experiments attracted international attention, their
performances were leftist and sexually explicit.

                                                                 John Tytell's The Living Theatre : Art, Exile and Outrage
 

A day in the life of ... kulminerer i en åpen interaksjon med publikum. Tidspunkt for visning er 16.
mai kl 18:00 på Grusomhetens Teater.

By using such forms as biomechanics, tableaux, procession and the exquisite corpse, as well as discussing the
cultural context and 65 year history of Te Living Teatre, we explore a true panorama of the world
culture, and provide a vehicle of community expression to the people involved.

                                                                                             Brad Burgess, Assistent Artistic Director,
                                                                                             The Living Theater.
 

Sterkt politisk engasjement og evnen til å provosere og å engasjere publikum etablerte teatergruppa
i moderne amerikansk kultur. Deres kollektive arbeidsprosess har infuert ny scenekunst så vel som
moderne dramapedagogikk. Idag er teateret etablert i egne lokaler i New York der en ny generasjon
viderefører Te Living Teater. Deres siste produksjon Korach, regissert av Malina, hadde premiere i
desember 2010.
 

I etterkant av workshop, vil det kl. 19:30 på mandag den 16. mai bli holdt en åpen temakveld på
Grusomhetens Teater. Judith Malina vil gjennom flm og samtale illustrere den amerikanske
scenekunstgruppas historie. Det vil bli en reise gjennom New York's teater og kunstmiljø som
omfatter personligheter som Robert DeNiro, Al Pacino, Martin Sheen, Jim Morrison og
Salvador Dali.
 

Dette vil bli en unik mulighet til å møte en levende legende fra avantgarde teaterets historie.
Grusomhetens Teater tilbyr 10 plasser for scenekunstnere som ønsker å delta på workshop.
Pris pr. deltaker er kr. 1000,-
 

Ta kontakt på info(at)grusomhetensteater.no om du ønsker å delta på workshop. Skriv gjerne kort
om deg selv, bakgrunn, alder etc, da vi ønsker å komponere en sammensatt gruppe av aktører.
Workshop og temakveld vil bli avholdt på Grusomhetens Teater, Hausmannsgate 34.
Ring oss på 41 55 03 71 for spørsmål.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=880