English

Cirkus Xanti - Sirkuslandsby i Sarpsborg og Oslo i august

Sirkuslandsbyen er et profesjonelt visningsrom og Norges første arena for utvikling av sirkus som scenekunst. Her møtes artister for å presentere og produsere, eksperimentere og trene.

 

Årets Sirkuslandsby har to fokusområder:

 

1. Festival og forestillinger, for alle målgrupper
Fra hovedprogrammet kan Sirkuslandsbyen stolt presentere den unike franske forestillingen Eloge du Poil av Cie Bal. Fra Danmark kommer Kitt Johnson X-act med sin barneforestilling Det Magiske Lydcirkus, og Cirkus Xanti presenterer
sin nye produksjon Bastard for de aller minste. I tillegg kommer artister og kompanier fra Norge, Norden, Europa, USA og Sør-Amerika for å presentere et bredt spekter av forestillinger.

 

2. Produksjon og utvikling I løpet av Sirkuslandsbyens to uker i Oslo, avvikles ikke mindre en tre laboratorier for sirkusartister og andre scenekunstnere. New Nordic Circus Network har invitert nordiske artister til den tredje Juggling the Arts-laben – et utviklingsprosjekt som tidligere har gitt starthjelp til produksjoner som Petit Mal (Race Horse Company) og Goldfish
is meant for dying (Rudi Skotheim Jensen). Fem nordiske artister skal arbeide kunstnerisk under veiledning av Cecilie Lindemann Steen, Kitt Johnson, Rudi
Skotheim Jensen og Jean Michael Guy. Circus Village Network arrangerer sommerens tredje laboratorium, der norske, svenske og italienske artister skal videreutvikle sine prosjekter med finske Maksim Komaro som mentor. Komaro er en av Europas mest anerkjente sirkusregissører, som bl.a. hadde regi på Petit Mal som gjestet
Sirkuslandsbyen i 2010. Fra Finland kommer også prosjektet Incubator der unge finske artister og kompanier får så vel kunstnerisk som produksjonsmessig starthjelp fra det etablerte kompaniet Circo Aereo.  

 

 

Sirkuslandsbyen er støttet av Norsk Kulturråd, Fond for Utøvende Kunstnere, Oslo kommune, Bydel Sagene og Kulturkontakt Nord.
Sirkuslandsbyen er en del av Nordic Circus Year 2011.

 

Mer informasjon og fullt program:
www.cirkusxanti.no
www.elogedupoil.com
www.kittjohnson.dk

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=891