English

PRODUSENTUTDANNELSE - FRIPLASS

Danse- og teatersentrum(DTS) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) disponerer en friplass på studiet for produksjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Plassen kan benyttes av en av DTSs medlemmer.

PRODUSENTUTDANNELSE - FRIPLASS

Danse- og teatersentrum(DTS) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) disponerer en friplass på studiet for produksjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Plassen kan benyttes av en av DTSs medlemmer.

Ledelse av film, TV og sceneproduksjon er et utdanningstilbud fra BI som gjennomføres i samarbeid med Nordisk Film & TV, Danse- og teatersentrum og Norsk teater- og orkesterforening. Studiet er praktisk rettet og todelt, med fokus på prosjektledelse og økonomistyring.
Kurset gir 30 studiepoeng og inngår i Bachelor of Management-programmet ved BI. Det gjennomføres over fem moduler à fire dager hver. Oppstart høsten 2011 er 26. september. Er du interessert, så søk om studieplass hos BI innen fredag 2. september. For mer informasjon om studiet og opptaksprosessen, kontakt BI v/prosjektleder Kjersti Hatlevoll på tlf. 46 41 00 35, eller på
e-post kjersti.hatlevoll@bi.no.

Se også  http://www.bi.no/produksjonsledelse

Ønsker du å konkurrere om friplassen, så ta kontakt med DTS innen samme frist på tlf. 23 10 09 88, eller send en e-post til dts@scenekunst.no

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=892