English

Faglig rådgiver i Danse- og teatersentrum - ett års vikariat

Vår faglige rådgiver går ut i svangerskapspermisjon fra medio mai 2012. I den forbindelse søker vi hennes vikar i 100% stilling i ett år. Det er ønskelig med noe overlapping fra og med medio april 2012.

Faglig rådgiver -  ett års vikariat

Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt kompetansesenter organisert som en nettverksorganisasjon man kan tegne medlemskap i. DTS tar mål av seg til å fremme dans og teater som kunstnerisk uttrykksmiddel samt å stimulere til økt interesse for dans og teater med vekt på fri scenekunst.

 

DTS administrerer Utenriksdepartementets reisestøtteordning for norske scenekunstnere til utlandet, arrangerer ekspertbesøk fra utlandet i samarbeid med norske ambassader og norske aktører m.m.,  arbeider som ressurssenter for  nettverket som i dag består av ca 95 profesjonelle produksjonsenheter fra hele landet og som representerer et mangfold av sceniske uttrykksformer.

 

Sentralt i DTS informasjonsarbeid står arbeidet med utviklingen av portalen www.sceneweb.no

 

DTS får støtte fra Kulturdepartementet til sin virksomhet. DTS er en liten organisasjon, med p. t tre faste medarbeidere, men kan knytte til seg frilansere til tidsavgrensete prosjekter. DTS holder til i et hyggelig og sentralt kontorfellesskap i Oslo.

Vår faglige rådgiver går ut i svangerskapspermisjon fra medio mai 2012. I den forbindelse søker vi hennes vikar i 100% stilling i ett år. Det er ønskelig med noe overlapping fra og med medio april 2012.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Budsjettering, oppfølging mht regnskap, arkivering, rapport- og søknadsskriving.
  • Oppfølging av medlemsnettverket, herunder saksbehandling av medlemssøknader, rådgivning, statistikk, informasjons- og seminararbeid m.m.
  • Oppdatering av av DTS egen nettside, scenewebdatabasen, facebookprofil og lignende.
  • Sekretær for Fagutvalget knyttet til Utenriksdepartementets reisestøtteordning, herunder saksbehandling av søknader, utbetaling.
  • Ansvar for programoppsett ved internasjonale ekspertbesøk.
  • Logistikk ved ulike prosjekter, reiser og møter.

 

Det kreves gode evner til kommunikasjon, gode samarbeidsevner så vel som evne til selvstendig arbeid, ryddighet og oversikt, stor arbeidskapasitet, og evne til å holde hodet kaldt og hjertet varmt i en ofte hektisk hverdag.

Det forutsettes interesse for scenekunstfeltet, særlig det som pågår i det frie scenekunstfeltet, både innen dans og teater. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ferie etter ferieloven, lønn etter avtale. DTS har pensjonsavtale med KLP.

For mer informasjon om vikariatet:

daglig leder Tove Bratten, tove@scenekunst.no /mobil 91 55 42 91   

faglig rådgiver Christina Friis, christina@scenekunst.no /mobil 990 03 929

Kortfattet søknad med CV sendes innen 6. Februar 2012 til  : christina@scenekunst.no
 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=928