English

herStay søker produsent i 25 % stilling til 2 års prosjekt.

Søknadsfrist 25.1, og tiltredelse snarest.

Til rette vedkommende


herStay søker produsent i 25 % stilling til 2 års prosjekt. Søknadsfrist 25.1, og tiltredelse snarest.
Send gjerne videre til andre søkere dette kan være aktuelt for.

herStay er en performance- og iscenesettelses-enhet med base i Oslo. I tillegg til 1 ny produksjon pr. 1.5 år, har herStay en signifikant turnévirksomhet, med opptredener både i Oslo og utland. herStay viser sine forestillinger for ca. 3500 publikum, barn, voksne og unge pr. år, og har så langt gjestet om lag 10 land med sine forestillinger.

herStay administrasjon består for tiden av kunstnerisk leder i prosjektansettelse og nå en ny produsentstilling på 20%, i tillegg til innleide regnskapstjenester.

Stillingen er prosjektrelatert, kan utvides prosentvis ved behov, og vil omfatte oppgaver knyttet til enhetens daglige drift.

Det vil inngå noe prosjektlederansvar for små eller større prosjekter. Med prosjekter menes her oppgaver knyttet til gjestespill og turneer, nye produksjoner, gjenopptagelser, prøveperioder med mer.

Sentrale arbeidsoppgaver vil kunne være budsjettering, prosjektstøttesøknader, turnéledelse, derunder blant annet planlegging og logistikk, transport og visum, reiseregninger, og rapportering.

herStay har et høyt innsatsnivå, og intenst hektiske perioder oppstår fra tid til annen. Arbeidsoppgavene er varierte, og jobben byr på spennende utfordringer og givende opplevelser knyttet til både det norske og det internasjonale kunstfeltet.
 

Kvalifikasjoner


Vi søker etter en person med praktisk bakgrunn fra det budsjetterende, regnskapsførende og søknadsskrivende kultursegmentet, fortrinnsvis med arbeidserfaring som produsent, inspisient, turnéleder eller tilsvarende.
Gjerne med relevant kunstnerisk og/eller administrativ utdanning på universitets eller høyskolenivå.

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning, og søker bør i tillegg til norsk, inneha solide engelskkunnskaper.

Vi søker etter en grundig og omgjengelig person som evner å jobbe effektivt, grundig og selvstendig med så vel egne prosjekter som forefallende rutinearbeid.

Søker bør helst være fleksibel i forhold til arbeidstider.

Endelig er det nødvendig at søker til tider har mulighet til å være borte på turné 1 - 2 uker i strekk.

Oppstart: snarest
Søknadsfrist 25.1.2012

Søknad med cv og referanser sendes på e-post til herstaydenorvege@yahoo.fr

Spørsmål om stillingen rettes til kunstnerisk leder Monica Emilie Herstad på email eller telefon 415 215 01

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=930