English

Kjære alle fagskribenter

Vi arbeider med å gjøre et løft mhp å synliggjøre anmeldelser, kommentarer, artikler og lignende tekster om scenekunst. I den sammenheng ønsker vi kontakt med skribenter innen faget som er interessert å tilgjengeliggjøre sine tekster på Sceneweb. Ta kontakt med redaksjonen hvis du ønsker mer informasjon om dette delprosjektet. redaksjon@sceneweb.no Per 27. januar har vi skrevet samtykkeerklæring med 20 skribenter og med Aftenposten.

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=937