English

Invitasjon til lansering av rapport

Telemarksforskning har arbeidet med en evaluering av UDs reisestøtteordning for kulturlivet. Denne lanseres 7. mars på Litteraturhuset i Oslo.

 

Presentasjon av Telemarksforsknings rapport ”Katedral, paviljong og børs”

 

Tid og sted: Litteraturhuset, Kjelleren, 07.03.2012 kl.10.00-12.00

 

Arrangementet er åpent og vi inviterer alle interesserte til å delta. Ingen påmelding.

 

Program:


Kl. 10.00: Åpning ved møteleder Ingrid Røynesdal

 

Kl. 10.05-10.10: Innledning ved statssekretær Gry Larsen

 

Kl. 10.10-10.45: Presentasjon av rapporten ved Telemarksforskning – Ole M. Hylland og Ola Berge.

 

Kl. 10. 45-11.00: Kaffepause

 

Kl. 11.00-11.20: Kommentarer ved panelet

Panel:   Aashild Grana (dekan Kunsthøgskolen i Bergen), Ina Christell Johannessen (kunstnerisk leder, Zero Visibility)

Ragna Sofie Grung Moe (kulturrådgiver Bjørgvin bispedømmeråd, styreleder Jo Strømgren kompani),

Helge Skansen (daglig leder Riksscenen)

 

11.20-12.00:    Kommentarer og debatt

 

Vel møtt!

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=940