English

Danse- og teatersentrums eierskap

Norsk scenekunstbruk AS (NSKB)


I 1994 tok Danse- og teatersentrum initiativ til å utvikle et eget formidlingsnettverk for fri scenekunst, og Norsk scenekunstbruk (NSKB) ble etablert. Først var NSKB et forsøksprosjekt støttet av Norsk kulturråd, men fra 1998 fikk Scenekunstbruket støtte over statsbudsjettet. Det ble etablert som eget aksjeselskap fra og med 1. januar 2009. Nettverket utgjør i dag 17 fylker. NSKB er utpekt som den nasjonale formidlingsaktøren på scenekunstfeltet  i Den kulturelle skolesekken. Fra og med 2009 har Scenekunstbruket overtatt forvaltningsansvaret for produksjonsstøtte for prosjekter som er relatert til presentasjon i Den kulturelle skolesekken, fordi man ønsker en sterkere sammenheng mellom midler brukt til produksjon og formidling enn tilfellet var da ordningen lå i Kulturrådet.

 

Black Box Teater AS (BBT)


I 1985 etablerte Danse- og teatersentrum aksjeselskapet Black Box Teater. Black Box Teater er en programmerende scene som bygger sin kunstneriske profil gjennom presentasjon av norske og internasjonale kompanier.

 

Sceneweb

I 2007 initierte Danse- og teatersentrum et unikt og omfattende kulturarvprosjekt; Sceneweb – et dokumentasjons-, informasjons- og databaseprosjekt. Visjonen bak Sceneweb er å skape et felles sted å gå til når man søker informasjon om norsk scenekunst, dens bransje i dag og dens historie. Sceneweb.no skal være en tospråklig internettportal som har fokus på både dagsaktuell informasjon og arkiv - en nettportal som ser det frie scenekunstfeltet og de nasjonale og regionale scenekunstinstitusjonene under ett. Formålet med Sceneweb er å dokumentere, arkivere og formidle norsk scenekunstarv, og med det stimulere bruken av arkiv- og informasjonsmateriale om norsk scenekunst.

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=547