English

Styret 2017-2019

Den 11.05.2017 ble det ved årsmøtet i Danse- og teatersentrum valgt nytt styre for perioden 2017-2019.

 

Styremedlemmer:

Vidar Sandem-  skuespiller

Tore Vagn Lid - regissør/auteur, Transiteatret Bergen

Karene Lyngholm - prosjektleder/produsent

Susanne Næss Nielsen - direktør Dansearena nord

Tor – Arne Ursin - instruktør, Grenland Friteater

Vara: 

Guri Glans - skuespiller, produsent

Mia Habib - koreograf

 

Det skal avholdes minimum fire styremøter i året. Styret  i Danse- og teatersentrum er generalforsamling for Black Box Teater og Norsk Scenekunstbruk.

 

 

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=69