English

Styret 2017-2019

Den 11.05.2017 ble det ved årsmøtet i Danse- og teatersentrum valgt nytt styre for perioden 2017-2019.

 

Styremedlemmer:

Vidar Sandem-  skuespiller

Tore Vagn Lid - regissør/auteur, Transiteatret Bergen

Karene Lyngholm - prosjektleder/produsent

Susanne Næss Nielsen - direktør Dansearena nord

Tor – Arne Ursin - instruktør, Grenland Friteater

Vara: 

Guri Glans - skuespiller, produsent

Mia Habib - koreograf

 

Det skal avholdes minimum fire styremøter i året. Styret  i Danse- og teatersentrum er generalforsamling for Black Box Teater og Norsk Scenekunstbruk.

 

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=69